Working..

Khuyến mại 50% giá trị thẻ nạp Vinaphone

Cập nhật: 24/04/2018 03:12:44 PM

Vinaphone khuyến mại tặng thêm 50% giá trị thẻ nạp ngày 11/11/2016

Tham gia nạp tiền cho các thuê bao trả trước Vinaphone trong thời gian khuyến mại ngày vàng 11/11/2016 sẽ được tặng 50% giá trị thẻ nạp, chương trình áp dụng cho các thuê bao trả trước(TB ezCom, thuê bao trả sau chuyển sang trả trước, thuê bao trả trước khôi phục lại số và thuê bao trả trước đổi số trước và trong thời gian KM) trên phạm vi toàn quốc tham gia nạp tiền từ 0h00 – 24h00 ngày 11/11/2016.

Xem thêm: cách nạp tiền Vinaphone

nạp-tien-dien-thoai-vinaphone

Nội dung chương trình khuyến mại!

Tặng 50% giá trị thẻ nạp cho các thuê bao đủ điều kiện tham gia nạp tiền trong thời gian khuyến mại trong đó 25%  giá trị được tặng cộng vào TK KM (gọi/sms nội ngoại mạng), 25% giá trị còn lại được tặng cộng vào TK KM2 (gọi/sms nội mạng).

- Tặng thêm 100% ngày sử dụng của thẻ cho thuê bao Vina365, VinaCard:

- Lưu ý : Các thuê bao đang được hưởng KM nạp thẻ của các chương trình KM trước nếu chưa nạp hoặc chưa nạp đủ số lượng thẻ được KM của chương trình KM trước, nếu nạp thẻ trong ngày Vàng: sẽ được hưởng KM của chương trình có giá trị KM lớn hơn. Số lượng thẻ nạp trong thời gian KM ngày Vàng sẽ cộng gộp vào số lượng thẻ nạp của chương trình KM trước. Nếu đã nạp đủ sẽ tiếp tục được hưởng khuyến mại ngày vàng!