Working..

Danh sách hỏi đáp

Tôi có thể rút tiền bằng cách nào?

Để rúi tiền về tài khoản bạn cần cập nhật thông tin ngân hàng

Xem tiếp

Sau bao lâu thì tôi có thể nhận được tiền?

Bạn sẽ nhận được tiền về tài khoản trước 30 phút từ khi thực hiện lệnh

Xem tiếp