Working..

Tôi vừa đăng ký tài khoản rồi, giờ vào đâu để xác nhận?

Nhiều khách hàng mới sử dụng dịch vụ của Doithe247.com có thắc mắc không biết vào đâu để xác nhận sau khi đã đăng ký xong. Rất đơn giản. 

Sau khi đã khai báo đầy đủ thông tin khi đăng ký tài khoản trên Doithe247.com, khách hàng nhập mã kiểm tra và sau đó xác nhận tại mail mà bạn dùng để đăng ký tài khoản.

Mọi thông tin giao dịch của chúng tôi sẽ gửi về mail đang ký tài khoản của bạn.