Working..

Tôi tạo lệnh rút tiền rồi, bao lâu thì mới nhận được tiền ?

Ngay sau khi nhận được lệnh rút tiền, hệ thống sẽ xác nhận và thực hiện lệnh chuyển tiền cho khách trong thời gian từ 5- 30 phút.

Một số khách sử dụng chuyển tiền liên ngân hàng thì có thể mất thời gian lâu hơn để có thể thực hiện rút tiền về tài khoản.

Nếu sau 30 phút, khách hàng chưa nhận được tiền thì vui lòng liên hệ tới hotline (04)66 573 820 để được hỗ trợ tốt nhất từ phái nhân viên chăm sóc khách hàng.