Working..

Tôi dăng ký tài khoản rồi nhưng đăng nhập báo là sai tài khoản hoặc mật khẩu

Khách hàng đăng nhập vào tài khoản mà không được khi hệ thống báo lỗi: Sai tên người dùng hoặc tài khoản. Có thẻ do một số vấn đề sau đây:

  • Bạn cần xem lại mình có nhớ nhầm mật khẩu hay tên người dùng không.
  • Nếu chắc chắn tài khoản bạn nhập là chính xác mà vẫn không đăng nhập được. Trong trường hợp như vậy, quý khách vui lòng báo cho bộ phận hỗ trợ online.

Chúng tôi sẽ kiểm tra và trả lời quý khách sớm nhất!