Working..

Tôi có thể rút tiền bằng cách nào?

Để rúi tiền về tài khoản bạn cần cập nhật thông tin ngân hàng

Nếu chưa cập nhật thông tin ngân hàng bạn sẽ không thể thực hiện lệnh rút tiền, bạn chọn cập nhật ngân hàng sau đó nhập các thông tin tài khoản ngân hàng của bạn như: Số tài khoản, tên chủ tài khoản, chọn ngân hàng và chi nhánh sau đó thực hiện cập nhật thông tin để lưu lại.

Để rú tiền về tài khoản này bạn chọn chức năng rút tiền nhập số tiền muốn rút và thực hiện rút tiền, sau từ 5 -30 phút bạn sẽ nhận được tiền về tài khoản ngân hàng bạn chọn.