Working..

Tôi có thể rút được tối đa bao nhiều tiền

Khách hàng khi rút tiền về tài khoản ngân hàng, có thể rút bao nhiêu tiền tùy theo nhu cầu cầu và số tiền mà bạn có trong tài khoản.

Số tiền được rút tối thiểu về tài khoản ngân hàng là 50.000đ cùng với mức phí ngân hàng mà bạn sử dụng.