Working..

Tôi có thể hủy lệnh rút tiền được không?

Bạn muốn hủy lệnh rút tiền, hệ thống Doithe247.com sẽ hủy lệnh cho khách hàng trong trường hợp hệ thống chưa chuyển tiền thành công thì sẽ hủy lệnh cho các bạn.

 

 

Các bạn vẫn có thể hủy lệnh rút tiền nếu hệ thống chưa thực hiện lệnh chuyển tiền thành công. Nhưng nếu thực hiện lệnh chuyển tiền thành công rồi thì bạn sẽ không thể hủy lệnh rút tiền được nữa. 

Hoàn toàn có thể mua thẻ cào online hay nạp tiền điện thoại nhanh chóng với số tiền trong tài khoản ngoài rút tiền về tài khoản ngân hàng.