Working..

Tiền chờ duyệt là gì? Làm sao để biết được tôi đã nhận được tiền?

Khách hàng sau khi cập nhật tài khoản ngân hàng xong, trên hệ thống sẽ có thêm mục ‘Tiền chờ duyệt’.

Sau khi bạn thực hiện xong các thao tác đổi thẻ cào thành tiền và tạo lệnh rút tiền, số tiền cần rút sẽ nằm trong mục ‘Tiền chờ duyệt’ để hệ thống duyệt và xử lý

Khi số tiền trong mục này về số 0, tức là bạn đã nhận được tiền về tài khoản và ngược lại.

=> Xem thêm: Hướng dẫn rút tiền về tài khoản ngân hàng