Working..

Thẻ báo lỗi -10 là lỗi gì?

Thẻ báo lỗi -10 là do định dạng thẻ không đúng, bạn đã nhập mã thẻ hoặc số seri có khoảng trắng, hoặc có dấu "-" giữa các số, hoặc có thể nhầm vị trí của mã thẻ và số seri.

Trường hợp này bạn cần nhập lại chính xác mã thẻ vào số seri, viết liền kề các chữ số, nhập đúng thứ tự các số trong mã thẻ và số seri.

Chúc quý khách nạp thẻ thành công!