Working..

Tại sao tôi đã mua thẻ điện thoại mà không nhận được mã thẻ?

Có nhiều trường hợp khách hàng khi mua mã thẻ điện thoại trên Doithe247.com nhưng không nhận được mã thẻ cào. Có 2 trường hợp xảy ra:

1, Bạn cần vào Mail đã đăng ký để lấy thông tin mã thẻ cào và số seri của thẻ. Mọi thông tin giao dịch đều được gửi về mail đăng ký của bạn.

2, Bạn mua bằng mail nào thì hệ thống sẽ gửi mã thẻ và số seri vào mail đó. Bạn cần xem lại địa chỉ mail để chắc chắn rằng bạn nhập đúng mail của mình.

Tránh trường hợp nhập sai mail hoặc sai lỗi chính tả trong địa chỉ email khiến việc gửi mã thẻ không thành công.