Working..

Sau bao lâu thì tôi có thể nhận được tiền?

Bạn sẽ nhận được tiền về tài khoản trước 30 phút từ khi thực hiện lệnh

Sau khi nhận được lệnh rút tiền của khách các nhân viên phụ trách chuyển tiền sẽ thực hiện chuyển tiền ngay khi có thể đảm bảo khách hàng có thể nhận được tiền sau từ 5 - 30 phút. Một số trường hợp chuyển tiền liên ngân hàng có thể mất nhiều thời gian hơn để khách hàng có thể nhận được tiền điều này phụ thuộc vào phía ngân hàng.

Nếu sau 30 phút khách hàng chưa nhận được tiền xin vui lòng liên hệ tới số hotline (04)66 573 820 để được giải đáp