Working..

Mình rút tiền hơn 30 phút sao vẫn chưa được nhận tiền ?

Khi rút tiền về tìa khoản ngân hàng, bạn cần chú ý xem đã điền chính xác số tiền được phép rút so với số tiền trong tài khoản của bạn trên Doithe247.com hay chưa. 

Sau 30 phút kể từ khi nhận được mail chuyển tiền, quý khách vui lòng liên hệ tới số hotline: (04)66 573 820 hoặc 0972.319.116 để được hỗ trợ. Chúng tôi sẽ kiểm tra lại và xác nhận thông tin chuyển tiền của bạn và trả lời bạn trogn thời gian sớm nhất.