Working..

Làm thế nào để thay đổi tài khoản ngân hàng?

Khách hàng muốn thay đổi tài khoản ngân hàng, hãy vào mục Tài khoản ngân hàng để cập nhật lại tài khoản ngân hàng của bạn

Bạn truy cập vào website Doithe247.com, vào mục :Tài khoản ngân hàng:.

Sau đó, vào phần “Thông tin ngân hàng” để cập nhật lại tài khoản ngân hàng của bạn, bao gồm:

  • Số tài khoản
  • Tên chủ tài khoản
  • Tên ngân hàng
  • Chi nhánh