Working..

Gạch thẻ là như thế nào?

Gạch thẻ thực chất là cách nói khác của đổi thẻ cào.

Qúy khách thực hiện các lệnh gạch thẻ sẽ được hệ thống xử lý đúng theo quy trình vào lệnh mà bạn thực hiện.