Working..

Để chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng

Tcoin là gì?

Tcoin là đơn vị tiền ảo trên tài khoản của khách hàng tại Doithe247.com. Tcoin được nạp vào tài khoản của khách khi khách nạp tiền từ thẻ cào điện thoại vào tài khoản.

Đây là hình thức quy đổi thẻ cào thành Tcoin và có giá trị tương đương với số tiền mặt để sử dụng cho các dịch vụ trên Doithe247.com như mua mã thẻ cào điện thoại, nạp tiền điện thoại, rút tiền về tài khoản ngân hàng của khách…

Cần ít nhất bao nhiều Tcoin mới có thể chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng ?

Để có thể chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng, khách hàng cần ít nhất 50 Tcoin cùng với phí dư tài khoản ngân hàng.